bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa

Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Bằng Đồng

Tháng 4/2018 Đúc Đồng Dương Bá Tiến nhận công trình đúc bộ tượng Tây Phương Tam Thánh

Bộ tượng TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH  gồm 3 pho : Tượng Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen đứng bên tay trái ;

Tượng Phật A Di Ðà  đứng giữa, bên tay phải là hình Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy.

Bộ tượng tất cả được làm bằng đồng đỏ, mạ vàng 9999

kích thước mỗi bộ cao 2m2 và nặng 1,4 tấn 1 pho

Một số hình ảnh trước và sau khi hoàn thiện

bộ tượng được đúc tại xưởng ở làng nghề Ý Yên - Nam Định

bộ tượng được đúc tại xưởng ở làng nghề Ý Yên – Nam Định

bộ tượng được đúc tại xưởng ở làng nghề Ý Yên - Nam Định

bộ tượng được đúc tại xưởng ở làng nghề Ý Yên – Nam Định

bộ tượng được đúc tại xưởng ở làng nghề Ý Yên - Nam Định

bộ tượng được đúc tại xưởng ở làng nghề Ý Yên – Nam Định

bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa

bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa

bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa

bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa

bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa

bộ tượng được vận chuyển đặt lên chùa